พิธีรีตอง

แทค ภรัณยู รับอาสาเล่าขานตำนานความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ จากรากฐานสู่ปัจจุบัน ด้วยการตอบทุกข้อสงสัยในพิธีกรรมหรือความเชื่อเหล่านั้นว่าเกิดจากสิ่งใด และอะไรทำให้เราเชื่อแบบนั้น ด้วยหลักฐานจากทั้งคำพูดหรือบุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อตอบคำถามให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้พิธีกรรมเหล่านั้น มีเหตุและผลรองรับทุกความเชื่อความศรัทธา เพราะเราเชื่อว่า “ทุกความเชื่อมีที่มา…ทุกพิธีกรรมมีคำตอบ”

ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.30 – 23.30 น. ช่อง PPTV

LEAVE A REPLY