tonight’s the night คืนสำคัญ 21 มกราคม 2560 ก้าวคนละก้าว (PART 2/4)

นี่คือเรื่องราวของ ชายคนหนึ่งที่ใช้ 1 แรงใจ และ 2 ขาของเขาจุดประกายให้กับคนไทยทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 10 วัน ระยะทาง 400 กิโลเมตร ด้วยน้ำใจของคนไทยกับ ยอดเงินบริจาค 70 ล้านบาท ทุกความยากลำบาก ทุกความประทับใจ ในทุกๆย่างก้าว จะถูกถ่ายถอดอีกครั้ง ใน TNTN คืนสำคัญ

tonight’s the night คืนสำคัญ by น้าเน็ก
3 HD | ทุกวันเสาร์ 23.30 – 00.30 น. (ดูสด)
3 SD | ทุกวันศุกร์ 07.00 – 08.00 น. (ดูย้อนหลัง)

LEAVE A REPLY